ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ομοσπονδία Γονέων Ηπείρου: Η υποβάθμιση των σχολείων Καλπακίου και Παρακαλάμου δεν πρέπει και δεν θα περάσει

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, υλοποιώντας πιστά τις κατευθύνσεις του ΥΠΑΙΘ, προτείνει τον υποβιβασμό των Δημοτικών Σχολείων Καλπακίου και  Παρακαλάμου.Το μέν πρώτο από 6/θέσιο σε 4/θέσιο και το δεύτερο από 4/θεσιο σε 3/θέσιο. Πιστεύουμε ότι η […]

Διαβάστε περισσότερα