ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Από 1η Δεκεμβρίου οι αιτήσεις του προγράμματος για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις του προγράμματος Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα που θα εγκριθούν από 1η Δεκεμβρίου 2023 θα έχουν αύξηση 8%  (ΦΕΚ 6456/Β/13-11-2023, τροπ. Δ13/οικ. 53923/23-7-2021 ,διορ. σφαλ/τος Β’3554). Ειδικότερα: – Για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό: […]

Διαβάστε περισσότερα