ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

Έγκριση σχεδίου σύμβασης για την «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Νικ. Σκουφά»

Τη σύμφωνη γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου «Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου  Νικολάου Σκουφά», διατυπώνει με έγγραφό της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ήπειρος». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε […]

Διαβάστε περισσότερα