ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

Αρνητική γνωμοδότηση για ένα από τα δύο σχεδιαζόμενα έργα για αιολικά πάρκα

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), που πλέον, με την κατάργηση των επιμέρους φορέων διαχείρισης των οικοτόπων, ως αρμόδιος επιστημονικός – περιβαλλοντικός φορέας, που εποπτεύεται από το υπουργείο περιβάλλοντος και ενέργειας ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ […]

Διαβάστε περισσότερα