Blog

Με 36 θέματα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Πρέβεζας στις 22 Νοεμβρίου

Σας γνωρίζουμε ότι θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου θα λάβει χώρα δια ζώσης , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Δήμου Πρέβεζας, την 22-11-2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Τ.Α΄/07.06.2010), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018(ΦΕΚ 133/Τ.Α/19-7-2018), την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022 την ΚΥΑ – 429/12.03.2020, τις διατάξεις του Ν.4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α’) και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. – 488/35496/25.04.2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Εξέταση αίτησης για αποδοχή δωρεάς ρυμοτομούμενου τμήματος στον οικισμό Αγίου Θωμά Δ.Ε Πρέβεζας Δήμου Πρέβεζας.

2. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών του έργου «Υλοποίηση παρεμβάσεων 1ης φάσης για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του Δημαρχείου Πρέβεζας στο πλαίσιο του έργου SOLIS «Cross – border cooperation for energyefficiency using solar energy»» συμβατικού ποσού 251.912,75€ (με ΦΠΑ).

3. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: «Σ023 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ 1ο Ε.Κ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

4. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

5. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

6. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020».

7. 4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΛΥΓΙΑΣ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020».

8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

9. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Πρέβεζας Φιλιππιάδας για την πράξη: «ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΠΗΓΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ».

10. Ορισμός υπολόγου πληρωμών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ».

11. Εξέταση αίτησης για αναπροσαρμογή μισθωμάτων στη θέση ”ΚΟΥΛΙΑΔΗΜΑ” Κοινότητα Νικόπολης Δήμου Πρέβεζας.

12. 5η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2023.

13. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2024.

14. Ανανέωση συμβάσεων υπαλλήλων του <Κέντρου Συμβουλευτικής>, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.5043/2023 (ΦΕΚ Α΄91/13.04.2023).

15. ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ» ΕΤΟΥΣ 2024.

16. Τροποποίηση της αρθμ. 49/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας για ορισμός υπαλλήλου ως Υπεύθυνο Λογαριασμού στο e-pde.

17. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους για λογιστική τακτοποίηση.

18. 13η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας οικ. έτους 2023.

19. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023, Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας.

20. Καθορισμός ενιαίου δημοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, για το έτος 2024.

21. Καθορισμός του συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, για το έτος 2024.

22. Καθορισμός τέλους Ακίνητης Περιουσίας Δήμου Πρέβεζας (ΤΑΠ), για το έτος 2024.

23. Καθορισμός τέλους προστασίας και περίθαλψης αδέσποτων ζώων Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2024.

24. Καθορισμός τιμής αποκατάστασης ζημιών στους δρόμους του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2024.

25. Καθορισμός τέλους καθαριότητας στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, για το έτος 2024.

26. Καθορισμός τέλους άρδευσης του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2024.

27. Καθορισμός τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών, περιπτέρων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2024.

28. Καθορισμός τέλους χρήσης παραλιακών εκτάσεων του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2024.

29. Καθορισμός τέλους στις εμπορικές διαφημίσεις, για το έτος 2024.

30. Καθορισμός δημοτικού τέλους, τέλεσης πολιτικών γάμων, για το έτος 2024.

31. Καθορισμός τιμής τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για το έτος 2024.

32. Καθορισμός τελών χρήσης των πολιτιστικών χώρων Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2022-2024.

33. Καθορισμός τροφείων παιδικών σταθμών και ΚΔΑΠ ΜΕΑ, ΚΔΑΠ Πρέβεζας, ΚΔΑΠ Ν. Σινώπης, για το έτος 2024.

34. Καθορισμός τελών κοιμητηρίου για το οικ. έτος 2024.

35. Λήψη απόφασης για την δωρεάν διάθεση -χρήση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πρέβεζας σε φορείς και Συλλόγους για την διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων.

36. Παροχή Γνώμης επί του σχεδίου Κανονισμού Τιμολόγησης και του σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος του Α.Σ.Δ.Σ.Α Π. Ηπείρου για το 2024.

Τα θέματα της συνεδρίαση έχουν τον χαρακτήρα έκτακτης περίπτωσης ή επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, πρόκειται για τα τρέχοντα ζητήματα που άπτονται της καθημερινής και εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου και κρίνονται ως κατεπείγοντα για την κάλυψη υποχρεώσεων και την ανταπόκριση σε προθεσμίες που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία (διαφαίνεται εξάλλου και από την ανάγνωση των εισηγήσεων), σύμφωνα το άρθρο 93 παρ. 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, το άρθρου 65 παρ. 5 του ν.3852/2010 ( Περιορισμοί κατά την προεκλογική περίοδο) όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4257/2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

Μπορεί να σας ενδιαφέρουν...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *